web analytics

TViP S-BOX

1. Koppla in allting och starta boxen.
2. Välj språk och tidszon och slutför uppdateringen av boxen till den senaste mjukvaran.
3. Boxen startar om efter uppdateringen.
4. Gå till Settings och sedan till Network.
5. Skriv ner MAC Adressen (Kontrollera gärna så att det är samma på Kartongen av din box, vi kan komma att behöva denna).

6. Klicka på “TV” som visas i bilden nedan.

7. Ändra nu “Content Source” till “Web Portal” och klicka på “Setup Web Portal”.

8. Ändra först API-läget till “MAG” och sedan på “Portal

9. Observera: Om du inte har “MAG” API i din inställning använder du “GSTB” API.

10. Efter omstart av boxen klickar du i huvudmenyn på “Watch TV“, du måste vänta på att portalen ska ladda din spellista. Detta kan ta några minuter.

11. Som du kan se kommer kanalerna att dyka upp automatiskt och du kan välja önskad kanal och börja titta på.

Lägg till IPTV-kanaler till TVIP Box med M3U url.

 1. I steg 7 i ovanstående handledning ändrar du innehållskällan till “M3U-playlist” och klickar på “Setup M3U-playlist”.

2. Ange M3U url som du fått från oss och klicka på “Apply” och “Restart“.

Lägg till IPTV-kanaler till TVIP Box (gammal version)

1.  Steg 1: Starta från huvudmenyn och välj “Inställning” som visas i bilden nedan.

2. Välj nu ikonen “TV” i den högra menyn och ändra sedan Content source till “Web portal” på höger sida och klicka på “Setup Web portal”.

3. I fältet “Portal URL:” anger du den portalserveradress som du har fått av oss och klickar på “Apply“.

4. När du har lagt till din portalserveradress måste du vänta på att portalen ska ladda din spellista. Detta kan ta några minuter.

5. Som du kan se kommer kanalerna att dyka upp automatiskt och du kan välja vilken önskad kanal som helst och starta strömmen.

Sverige Smart iptv© 2023​