web analytics

Användarvillkor

Genom att använda vår IPTV-tjänst accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor samt vår integritetspolicy.


Vi tillhandahåller vår IPTV-tjänst till dig enligt följande villkor. Dessa villkor kan uppdateras av oss från tid till annan utan föregående meddelande till dig. Du bör regelbundet granska dessa villkor för att se om de har ändrats.


1. Användning av vår tjänst
Vår IPTV-tjänst är endast avsedd för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda vår tjänst för något olagligt eller obehörigt ändamål, inklusive men inte begränsat till upphovsrättsintrång.


Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar avseende din användning av vår tjänst. Du får inte störa eller avbryta tjänsten eller servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsten.


2. Betalning och prenumeration
Du samtycker till att betala alla avgifter och kostnader som är förknippade med din användning av vår IPTV-tjänst, samt eventuella tillämpliga skatter.


Vi erbjuder prenumerationsplaner för vår tjänst, som kan inkludera en kostnadsfri provperiod. Om du väljer att prenumerera på vår tjänst samtycker du till att betala de prenumerationsavgifter som är kopplade till din valda plan.


3. Friskrivning från garantier och begränsning av ansvar
Vår IPTV-tjänst tillhandahålls “i befintligt skick” och “som tillgänglig”. Vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, när det gäller driften av vår tjänst eller informationen, innehållet, materialet eller produkterna som ingår i vår tjänst. Du samtycker uttryckligen till att din användning av vår tjänst sker på egen risk.


Vi ska under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, följd- eller exemplariska skador som uppstår till följd av din användning av vår tjänst eller någon tredje parts användning av vår tjänst.


4. Skadeståndsskyldighet
Du samtycker till att hålla oss skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, från tredje part på grund av eller till följd av din användning av vår IPTV-tjänst, din överträdelse av dessa användarvillkor eller din överträdelse av någon annans rättigheter.


5. Uppsägning
Vi kan säga upp eller stänga av din tillgång till vår IPTV-tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon som helst anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot användarvillkoren.


Alla bestämmelser i användarvillkoren som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderättsbestämmelser, garantiförklaringar, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Sverige Smart iptv© 2023​